New Danh sách

Cung Cấp 4 năm trước
Thành phấn: Đọt trà xanh Oolong Bạch Long 100%. ( trà nguyên liệu sạch )Giống : Trà Oolong của đài loan.Trồng & và chế biến: Bảo Lộc – Lâm Đồng – Việt NamCông nghệ chế biến: Máy móc hiện đại của Đài Loan.Ngọai hình: Chế biến theo công nghệ hiện...
Cung Cấp 4 năm trước
Thành phấn: Đọt trà xanh Oolong Tứ Quý & Bạch Long 100%. ( trà nguyên liệu sạch )Giống : Trà Oolong của đài loan.Trồng & và chế biến: Bảo Lộc – Lâm Đồng – Việt NamCông nghệ chế biến: Máy móc hiện đại của Đài Loan.Ngọai hình: Chế biến theo...
Cung Cấp 4 năm trước
Thành phấn: Đọt trà xanh Oolong Tứ Quý 100%. ( trà nguyên liệu sạch )Giống : Trà Oolong của đài loan.Trồng & và chế biến: Bảo Lộc – Lâm Đồng – Việt NamCông nghệ chế biến: Máy móc hiện đại của Đài Loan.Ngọai hình: Chế biến theo công nghệ hiện...