Phú Nguyên Tea

Chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh Trà, các giống trà Oolong cao cấp

New Bảng tin

Cung Cấp 5 năm trước
Thành phấn: Đọt trà xanh Oolong Bạch Long 100%. ( trà nguyên liệu sạch )Giống : Trà Oolong của đài loan.Trồng & và chế biến: Bảo Lộc – Lâm Đồng – Việt NamCông nghệ chế biến: Máy móc hiện đại của Đài Loan.Ngọai hình: Chế biến theo công nghệ hiện...
Cung Cấp 5 năm trước
Thành phấn: Đọt trà xanh Oolong Tứ Quý & Bạch Long 100%. ( trà nguyên liệu sạch )Giống : Trà Oolong của đài loan.Trồng & và chế biến: Bảo Lộc – Lâm Đồng – Việt NamCông nghệ chế biến: Máy móc hiện đại của Đài Loan.Ngọai hình: Chế biến theo...
Cung Cấp 5 năm trước
Thành phấn: Đọt trà xanh Oolong Tứ Quý 100%. ( trà nguyên liệu sạch )Giống : Trà Oolong của đài loan.Trồng & và chế biến: Bảo Lộc – Lâm Đồng – Việt NamCông nghệ chế biến: Máy móc hiện đại của Đài Loan.Ngọai hình: Chế biến theo công nghệ hiện...