A. THÀNH PHẦN SINH HOÁ CHỦ YẾU TRONG TRÀ: 1. Nước: Hàm lượng nước trong lá trà giảm dần từ tôm đến các lá già, (tôm 76,6%; lá một 75,6%; lá hai 75,6% và lá ba 74,26%) thay đổi phụ thuộc vào tuổi thọ, sự phân bố địa lý của cây trà, các biện pháp […]

Đọc thêm